NoweEnergie Repository
folder src
file AirQ_oled.bin 0.286496 MB 03-03-2018 20:53:59
file AirQ_led.bin 0.274064 MB 08-03-2018 13:21:39

AirQ

Celem projektu było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej. Instalacja oraz opis uruchomienia opisane zostały w artykule AirQ, sygnalizator jakości powietrza.