NoweEnergie Repository
file sygnalizator_pcb.pdf 0.015747 MB 26-03-2018 10:58:42
file sygnalizator_elements.pdf 0.018456 MB 26-03-2018 10:58:50
file sygnalizator_akustyczny.hex 0.001372 MB 26-03-2018 11:01:24
folder src

Sygnalizator akustyczny

Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.


GNU General Public License (GPL)