NoweEnergie Repository
file ttmsb_usb.hex 0.023506 MB 11-01-2018 22:48:30 MD5: 08f185ba8bc7a2d1a9056d1202735ff2

TTMSB USB

Modułu TTMSB USB za pośrednictwem otrzymanych z portu USB lub UART instrukcji realizuje następujące funkcje:
sterowanie dwoma silnikami DC,
włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń dużej mocy,
odczyt temperatury otoczenia,
udostępnianie czasu rzeczywistego (niezależny RTC),
sygnalizacja dźwiękowa.

moduł TTMSB USB