NoweEnergie Repository
file videowind.zip 0.663229 MB 15-03-2019 11:29:23 MD5: c60310bbc7a75ac9b984f7180eb8e7b3
file install.sh 0.002854 MB 15-03-2019 11:46:23 MD5: 1929bae74665e16f151ef92df252f4b3

VideoWind

Aplikacja serwerową działającą w systemie operacyjnym Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę. Szerszy opis znajdziesz na stronie projektu VideoWind

Instalacja (jako root):
./install.sh

Uruchomienie:
python server.py start

Zatrzymanie:
python server.py stop

GNU General Public License (GPL)