NoweEnergie Repository
file videowind.zip 0.690323 MB 29-01-2018 14:25:50
file install.sh 0.002188 MB 29-01-2018 14:26:32

VideoWind

Aplikacja serwerową działającą w systemie operacyjnym Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę. Szerszy opis znajdziesz na stronie projektu VideoWind

Instalacja (jako root):
./install.sh

Uruchomienie:
python server.py start

Zatrzymanie:
python server.py stop

GNU General Public License (GPL)