NoweEnergie Repository
folder src
file ImgFolderResizer_1_amd64.deb 0.013346 MB 28-06-2018 00:20:57

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer jest programem skalującym wszystkie zdjęcia we wskazanym folderze do wybranego rozmiaru.

GNU General Public License (GPL)