NoweEnergie Repository
folder src
file ImgFolderResizer_2_amd64.deb 0.018344 MB 08-03-2019 23:19:26 MD5: 465c4c3ddfa9326110453a4b39e2ba8b
file ImgFolderResizer_2.2_amd64.deb 0.023046 MB 05-05-2019 10:30:10 MD5: 7be8eab72a825751cd1c5bec8613d257

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer jest programem skalującym wszystkie zdjęcia we wskazanym folderze do podanego rozmiaru.

GNU General Public License (GPL)