NoweEnergie Repository
folder src
file ImgFolderResizer_2_amd64.deb 0.018344 MB 08-03-2019 23:19:26 MD5: 465c4c3ddfa9326110453a4b39e2ba8b

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer jest programem skalującym wszystkie zdjęcia we wskazanym folderze do wybranego rozmiaru.

GNU General Public License (GPL)