NoweEnergie Repository

Licencja


Oprogramowanie znajdujące się w repozytorium udostępniane jest za darmo, w postaci "takiej jak jest". Może być uruchamiane, kopiowane i rozpowszechniane bez pobierania opłat.

W przypadku oprogramowania udostępnianego w postaci skryptu lub z dołączonym kodem źródłowym, może ono być modyfikowane z zachowaniem informacji o autorach. Rozpowszechnianie w ten sposób zmodyfikowanego kodu lub programu musi pozostać zgodne z jego pierwotną licencją