NoweEnergie Repository
file termostat.bin 0.285408 MB 09-04-2018 11:13:39
folder src

ESP8266 Termostat

Celem projektu było opracowanie programu sterowanego przez sieć WiFi termostatu.


GNU General Public License (GPL)