NoweEnergie Repository
file pynewsletter.zip 0.001655 MB 31-01-2018 21:29:20 MD5: a37224314ee17af880ad2f210529b1ce

PyNewsletter

Rozsyła newsletter którego treść zapisana jest w message.txt na adresy zdefiniowane w pliku mails.txt za pośrednictwem serwera SMTP określonego w pliku config.py

Uruchomienie:
python pynewsletter.py

GNU General Public License (GPL)